Delivering beautiful digital products

Drone International - Drone Inspecties

Over Drone International

Het gebruik van drones kent de laatste jaren meer en meer toepassingen op heel wat vlakken. Door de strenge regelgeving ( vooral in België ) was het het bijna onmogelijk om snel en efficiënt drone gebruik te organiseren.

01

Dankzij de nieuwe Europese regelgeving voor drone-gebruik kunnen drones eindelijk op grotere schaal ingezet worden en behoren dagdagelijkse toepassingen inmiddels tot de mogelijkheden.

02

Drone International specialiseert ondermeer in het inspecteren van gebouwen en structuren en dit voor diverse toepassingen. Drone International richt zich tot sectoren waar het dronegebruik ontegensprekelijk een toegevoegde waarde kan bieden waaronder de vastgoedsector, bouw en connstructie.

03

Enkele voorbeelden

Verzekeringen
Verzekeringen

Een klant meldt schade aan het dak, schouw of gebouw tgv een storm of een andere oorzaak. Om een schadedossier op te maken hebt u foto’s van de schade nodig en dit zo gedetailleerd mogelijk.
Vaak is het moeilijk om op een veilige manier een goed zicht te krijgen om de preciese schade of de omvang ervan.

Met een drone krijgt u een haarscherp zicht op de situatie via diverse hoeken zodat de schade compleet en ondubbelzinning kan gedocumenteerd worden.

Contacteer ons


Dak- en constructiewerken

Als aannemer dient u een dak te vernieuwen bij een klant. Het is algemeen geweten dat buren soms het vernieuwen van het dak bij de buurman aangrijpen om gebreken aan het eigen dak op u, als aannemer te verhalen.

Wanneer er voor de aanvang van de werken een duidelijk plaatsbeschrijving is gemaakt , zal deze uitsluitsel kunnen brengen indien er na de werken toch discussie zou ontstaan. Of m.a.w. een plaatsbeschijving voorkomt vervelende discussies met de buren of lange procedures via verzekeringen of gerecht.

Contacteer ons

Dak- en constructiewerken

Vastgoed - Syndicus
Vastgoed - Syndicus

Als syndicus behartigd u de belangen van alle eigenaars in een appartmentsgebouw. Wanneer er echter schade wordt vastgesteld of wanneer u de middelen wil bekomen om preventief schade te voorkomen, ontstaan vaak discussies die het moeilijk maken om tot een consensus te komen. U dient maw ondubbelzinnige informatie aan te reiken om iedereen correct te informeren en/of te overtuigen.

Regelmatig het gebouw in kaart brengen aan de hand van foto’s en eventuele vaststellingen kan moeilijke discussies voorkomen.

Contacteer ons


Industriële indoor inspecties

Inspecties hoeven niet altijd buiten te gebeuren. Binnen inspecties zijn alleen een beetje moeilijker. Navigeren binnen is moeilijker en men loopt meer kans om met de drone ergens tegenaan te vliegen. Dit is niet met de ELIOS2. Deze drone is geschikt om op de moeilijkste plaatsen te vliegen en gebruikt daarvoor heel wat moderne technologie.

Deze drone kan gebruikt worden om op plaatsen te vliegen die anders moeilijk bereikbaar zijn. Of om in een ruimte te vliegen die mogelijk gevaarlijk is voor mensen. ( denk daarbij bijvoorbeeld aan silo’s ). Deze drone kan een buizenstelsel in beeld brengen zonder dat er mensen door de buizen moeten kruipen enz...

Onze piloten hebben inmiddels de nodige ervaring om met deze drone te vliegen.

Contacteer ons

Indoor inspectie zonder gevaar voor beschadiging
Wat zijn de belangrijkste voordelen
Snel

Drones kunnen snel ingezet worden direct nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan.

Veilig

Het dak of structuur moet niet meer betreden worden om informatie te verzamelen.

Professionele beeldkwaliteit

Duidelijke beelden vanuit alle hoeken voor een compleet overzicht (ook van moeilijk bereikbare plekken).

Kostenefficiënt

Geen hoogwerker en bijhorend personeel nodig.

Vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken?

Contacteer ons
Wat mag u verwachten van Drone International?
  • Kennis van de genoemde sectoren
  • Piloten met actieve licensies volgens de oude en de nieuwe regelgeving
  • Gebruik van professioneel materiaal
  • Rapportering in functie van de behoefte
  • Transparante tarieven en duidelijke afspraken
  • Snelle interventies zowel in binnen- als buitenland

Contact

Vaartkaai 14, 2170 Merksem

Vragen?
Stuur ons een bericht.

This site is protected by ReCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.